Regulamin SPA

 1. Przed skorzystaniem z usług Spa należy zapoznać się z regulaminem
 2. Korzystając z usług spa oraz gabinetów należy dostosować się do postanowień niniejszego regulaminu, regulaminu Aquaparku Reda oraz Regulaminu Saunarium, oraz poleceń i informacji udzielonych przez obsługę spa
 3. Gabinety Aqua Spa&Saunarium nie świadczą usług zabiegów fizjoterapeutycznych oraz masaży leczniczych.
 4. Aqua Spa & Saunarium świadczy usługi z zakresu masażu oraz podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych ciało i twarz.
 5. Gabinety Aqua Spa &Saunarium są dostępne w wyznaczonych dniach i godzinach, o których informacje na bieżąco są udostępniane w Recepcji Spa, Informacji Aquaparku Reda oraz na stronie internetowej: https://saunarium.aquaparkreda.pl/
 6. Osoby niepełnoletnie nie mogą korzystać z usług Spa
 7. Podczas rezerwacji, wskazane jest podanie usługi, jaka ma być wykonana (zwłaszcza przy zabiegach, które wymagają wcześniejsze przygotowanie)
 8. W przypadku braku wcześniejszej rezerwacji, istnieje możliwość skorzystania z usługi, jednak pod warunkiem dostępności wolnego terminu
 9. Opłata za usługę spa jest pobierana po masażu w kasie wg obowiązującego menu Spa
 10. Klient może skorzystać z usługi spa, wykupując bilet spa w cenie 2 zł w kasie Aquaparku Reda
 11. Aqua Spa&Saunarium zastrzega sobie możliwość odwołania zabiegów z nieprzewidzianych przyczyn losowych.
 12. Aqua Spa&Saunarium zastrzega sobie prawo zmiany terminu zarezerwowanego masażu 24 godziny przed wcześniej wyznaczonym terminem.
 13. Korzystający z usług Aqua Spa&Saunarium deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typu zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia i ewentualne zdarzenia z niego wynikające
 14. Obsługa Aqua Spa&Saunarium zastrzega sobie prawo do odmówienia lub przerwania masażu klientowi z oznakami chorób skórnych i innych chorób zakaźnych. Opłata za odwołany lub przerwany zabieg nie podlega wówczas zwrotowi.
  Obsługa Aqua Spa&Saunarium zastrzega sobie prawo do przerwania wykonywania masażu, jeśli spotka się znieadekwatnym do miejsca, w którym się znajduje, zachowaniem klienta. Opłata wniesiona przez klienta nie zostanie w takim przypadku zwrócona.
 15. Każdy Klient zobowiązany jest, przed rozpoczęciem zabiegu, przy pierwszej wizycie, do wypełnienia Karty Klienta, na której umieszcza swoje podstawowe dane osobowe (imię, nazwisko, data urodzenia, telefon kontaktowy), oraz zapisuje wszystkie dolegliwości i schorzenia (o ile występują). W przypadku nieudzielenia pełnych informacji odnośnie swojego stanu zdrowia, Klient zwalnia Aqua Spa&Saunarium z ewentualnej odpowiedzialności. Jednocześnie Klient zobowiązany jest do poinformowania masażystę Spa o jakichkolwiek zmianach w jego stanie zdrowia (nawet podczas kolejnych wizyt).
 16. Wszelkie zmiany samopoczucia, wskazujące na nietolerancję zabiegu lub masażu, należy traktować poważnie i bezzwłocznie zgłosić obsłudze. Aqua Spa&Saunarium nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku ze skorzystaniem z zabiegu lub masażu przez osoby, które zaniechały przerwania zabiegu lub masażu w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.
 17. Aqua Spa&Saunarium nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku ze skorzystaniem z zabiegu lub masażu przez osoby, u których występują przeciwwskazania do korzystania z wykupionego zabiegu lub masażu.
 18. W przypadku wątpliwości związanych z możliwością korzystania z zabiegu lub masażu należy dokonać konsultacji z lekarzem.
 19. Zabiegi masażu dostępne jest dla każdego z wyjątkiem osób:
  – znajdujących się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub narkotyków,
  – z chorobami zakaźnymi,
  – z ranami otwartymi, ze zmianami skórnymi (rozsianymi i ropnymi),
  – w ciąży,
  – z wysoką temperaturą ciała
 20. Gabinet nie świadczy usług na tle seksualnym. Jakiekolwiek próby namawiania skutkują przerwaniem zabiegu, powiadomieniem Policji oraz pobraniem od Klienta 100% kwoty za umówiony wcześniej zabieg.
 21. W trosce o wysoką jakość usług, klient jest zobowiązany przyjść 10 minut przed wyznaczoną godziną, w celu przygotowania się do masażu. Umówiona godzina masażu jest godziną rozpoczęcia zabiegu. W innym przypadku masaż zostanie skrócony o ilość spóźnionych minut.
 22. Wskazane jest przyniesienie własnego ręcznika, który przydatny jest podczas masażu.
 23. W promocjach organizowanych przez Aqua Spa&Saunarium za stałego Klienta uważa się osobę, która posiada kartę saunamaniaka bądź zrealizowała przynajmniej 5 wizyt w ciągu 3 ostatnich miesięcy.
 24. Aby wykupić pakiet zabiegów lub masaży, należy uiścić stosowną opłatę z góry, zgodną z obowiązującym Cennikiem Aqua Spa&Saunarium, po czym korzystający otrzyma kartę, stanowiącą nośnik informacji o wykupionym pakiecie usług do wykorzystania w określonym czasie. O ważności pakietu decyduje data jego kupna oraz okres do jego wykorzystania.
 25. Korzystanie z usług Spa jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
 26. Aqua Spa&Saunarium zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.
 27. Świadczącym usługi w ramach Aqua Spa&Saunarium jest Zespół Basenów Rekreacynych w Redzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy ul. Tatrzańskiej 10 (nr KRS: 0000445452, NIP: 5862280922).
 28. Administratorem danych osobowych jest Zespół Basenów Rekreacyjnych w Redzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-313) przy ul. Tatrzańskiej 10 i przetwarzane są one w celu umożliwienia świadczenia usługi. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 RODO – tj. przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy (świadczenia usług). Osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do nich, ich poprawiania, usuwania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz żądania ich przeniesienia do innego administratora danych. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania usługi.